pouze NA OBJEDNVKU vechny ceny se rozum s DPH a pro registrovan zkaznky
!!! POZOR !!! Zda-li je pivo skladem, prosme, radji volejte na tel. 315 624 811. Dkujeme za pochopen
Logo-2
Plzesk
Prazdroj
LITR PIV LITR PIV LITR PIV
15 30 30 60 50 100
Cena za KEG Cena za 0,5 L Zloha/KEG Cena za KEG Cena za 0,5 L Zloha/KEG Cena za KEG Cena za 0,5 L Zloha/KEG
gambrinus-excelent-pr,logospilsnerurquellbykapitanshbeak,Gambrinus_logo,gambrinus_premium,logo-nepasterizovane-g,etikozel10_2009,Gambrinus_logo,logo-nepasterizovane-g
 
Pilsner Urquell 12 svtl lek 4,4 % alk. 882,00 K 29,40 K 1 000 K 1 734,00 K 28,90 K 1 000 K 2 840,00 K 28,40 K 1 000 K
  Gambrinus NEPASTERIZOVAN 10 10 svtl vepn 4,3 % alk.       1 032,00 K 17,20 K 1 000 K 1 670,00 K 16,70 K 1 000 K
  Gambrinus NEPASTERIZOVAN 11 11 svtl lek 4,6 % alk. 597,00 K 19,90 K 1 000 K 1 188,00 K 19,80 K 1 000 K 1 930,00 K 19,30 K 1 000 K
  EXCELENT 11 11 svtl lek 4,7 % alk.       1 188,00 K 19,80 K 1 000 K 1 930,00 K 19,30 K 1 000 K
  Gambrinus NEPASTERIZOVAN 12 12 svtl lek 5,1 % alk.       1 260,00 K 21,00 K 1 000 K 2 050,00 K 20,50 K 1 000 K
  Velkopopovick Kozel SVTL 10 svtl vepn 4,0 % alk.       942,00 K 15,70 K 1 000 K 1 520,00 K 15,20 K 1 000 K
etikozel10_2009
 
Velkopopovick Kozel 11 11 svtl lek 4,6 % alk. 564,00 K 18,80 K 1 000 K 1 068,00 K 17,80 K 1 000 K 1 730,00 K 17,30 K 1 000 K
etikozel10_2009
 
Kozel Mistrv lek 12 svtl lek 4,8 % alk.       1 212,00 K 20,20 K 1 000 K 1 970,00 K 19,70 K 1 000 K
vpk-cerny-neofic,logo-kingswood-rgb,logo_birell,logo-radegast,logo-radegast,logo_birell,logo-radegast
 
Velkopopovick Kozel ERN 10 tmav vepn 3,8 % alk. 561,00 K 18,70 K 1 000 K 1 092,00 K 18,20 K 1 000 K      
  Birell NEALKO nealko svtl 0,49 % alk. 516,00 K 17,20 K 1 000 K 1 002,00 K 16,70 K 1 000 K      
  Birell POMELO/GREP nealko ochucen 0,3 % alk. 549,00 K 18,30 K 1 000 K 1 068,00 K 17,80 K 1 000 K      
  Radegast RZN 10 10 svtl vepn 4,1 % alk.       1 032,00 K 17,20 K 1 000 K 1 670,00 K 16,70 K 1 000 K
  Radegast RATAR 10 svtl vepn 4,3 % alk.       1 242,00 K 20,70 K 1 000 K      
  Radegast RYZE HOK 12 12 svtl lek 5,0 % alk. 648,00 K 21,60 K 1 000 K 1 266,00 K 21,10 K 1 000 K 2 060,00 K 20,60 K 1 000 K
  Kingswood - CIDER jablen alk. npoj 4,5 % alk. 807,20 K 26,91 K 1 000 K 1 522,80 K 25,38 K 1 000 K      
1280px-Heineken_Logo_Stern
Heineken
LITR PIV LITR PIV LITR PIV
15 30 30 60 50 100
Cena za KEG Cena za 0,5 L Zloha/KEG Cena za KEG Cena za 0,5 L Zloha/KEG Cena za KEG Cena za 0,5 L Zloha/KEG
HeineLogos
 
Heineken 12 svtl lek 5,0 % alk.       1 649,47 K 27,49 K 1 000 K      
01E-Krusovice-logo-elementaryi
 
Kruovice Krlovsk Originl 10 10 svtl vepn 4,2 % alk.             1 570,58 K 15,71 K 1 000 K
01E-Krusovice-logo-elementaryi,01E-Krusovice-logo-elementaryi,01E-Krusovice-logo-elementaryi,Starobrno_1,01E-Krusovice-logo-elementaryi
 
Kruovice Krlovsk ERN 10 tmav vepn 3,8 % alk.       1 020,03 K 17,00 K 1 000 K      
  Kruovice 11 Muketr 11 svtl lek 4,6 % alk.       1 056,33 K 17,61 K 1 000 K 1 709,73 K 17,10 K 1 000 K
  Kruovice Krlovsk Lek 12 12 svtl lek 5,0 % alk.       1 205,89 K 20,10 K 1 000 K 1 960,20 K 19,60 K 1 000 K
  Kruovice Krlovsk HOK NEALKO nealko svtl 0,5 % alk.       930,12 K 15,50 K 1 000 K      
  Star Brno 10 svtl vepn 4,0 % alk.             1 540,33 K 15,40 K 1 000 K
Starobrno_1
 
Starobrno MEDIUM 11 svtl lek 4,7 % alk.       1 056,33 K 17,61 K 1 000 K 1 709,73 K 17,10 K 1 000 K
Starobrno_1
 
Starobrno DRAK 12 svtl lek 5,0 % alk.       1 146,00 K 19,10 K 1 000 K      
breznak_logo_na_bile
 
Bezk 10 svtl vepn 4,1 % alk.       918,00 K 15,30 K 1 000 K 1 529,44 K 15,29 K 1 000 K
zlatopramen,breznak_logo_na_bile,breznak_logo_na_bile,breznak_logo_na_bile
 
Bezk 11 svtl lek 4,6 % alk.       1 007,69 K 16,79 K 1 000 K 1 629,87 K 16,30 K 1 000 K
  Bezk HOK 11 svtl lek 4,7 % alk.       1 008,00 K 16,80 K 1 000 K 1 630,00 K 16,30 K 1 000 K
  Bezk 12 svtl lek 5,1 % alk.       1 134,01 K 18,90 K 1 000 K 1 840,41 K 18,40 K 1 000 K
  Bernek polotmav 12 polotmav lek 5,1 % alk.       1 300,00 K 21,67 K 1 000 K      
  Zlatopramen 11 11 svtl lek 4,9 % alk.             1 629,87 K 16,30 K 1 000 K
hostan_logo,Zlat bažant logo
 
Zlatopramen Radler 0.0% epovan citrn nealko ochucen 0,0 % alk.       1 008,09 K 16,80 K 1 000 K      
  Hostan HRADN 11 svtl lek 4,7 % alk.             1 580,26 K 15,80 K 1 000 K
  Zlat Baant Pivo 12 svtl lek 5,0 % alk. 687,00 K 22,90 K 1 500 K 1 343,83 K 22,40 K 1 000 K 2 190,10 K 21,90 K 1 000 K
pivo_Louny
 
Louny svtl lek 12 svtl lek 5,1 % alk.             1 880,00 K 18,80 K 1 000 K
SHL8428d2_Logo_Strongbow_VI.jpg
 
Strongbow Cider Apple Gold Cidr jablen 4,5 % alk. 678,00 K 22,60 K 1 000 K            
bernard_logo
Bernard
LITR PIV LITR PIV LITR PIV LITR PIV LITR PIV
10 20 15 30 20 40 30 60 50 100
Cena za KEG Cena za 0,5 L Zloha/KEG Cena za KEG Cena za 0,5 L Zloha/KEG Cena za KEG Cena za 0,5 L Zloha/KEG Cena za KEG Cena za 0,5 L Zloha/KEG Cena za KEG Cena za 0,5 L Zloha/KEG
bernard_logo
 
Bernard 10 svtl vepn 3,8 % alk.             732,00 K 18,30 K 1 000 K 1 068,00 K 17,80 K 1 000 K 1 780,00 K 17,80 K 1 000 K
bernard_logo
 
Bernard NEFILTROVAN 10 svtl vepn 4,2 % alk.                   1 146,00 K 19,10 K 1 000 K 1 910,00 K 19,10 K 1 000 K
bernard_logo
 
Bernard 11 svtl lek 4,5 % alk.       636,00 K 21,20 K 1 000 K 828,00 K 20,70 K 1 000 K 1 212,00 K 20,20 K 1 000 K 2 020,00 K 20,20 K 1 000 K
bernard_logo
 
Bernard NEFILTROVAN 11 svtl lek 4,6 % alk.                   1 290,00 K 21,50 K 1 000 K      
bernard_logo
 
Bernard 12 svtl lek 4,9 % alk.             896,00 K 22,40 K 1 000 K 1 314,00 K 21,90 K 1 000 K 2 190,00 K 21,90 K 1 000 K
bernard_logo
 
Bernard NEFILTROVAN 12 svtl lek 5,0 % alk.             912,00 K 22,80 K 1 000 K 1 368,00 K 22,80 K 1 000 K 2 280,00 K 22,80 K 1 000 K
bernard_logo
 
Bernard IPA 12 svtl specil 5,6 % alk.       837,00 K 27,90 K 1 000 K                  
bernard_logo
 
Bernard 12 polotmav lek 5,0 % alk.             856,00 K 21,40 K 1 000 K 1 284,00 K 21,40 K 1 000 K      
bernard_logo
 
Bernard ERN 12 tmav lek 5,0 % alk.             924,00 K 23,10 K 1 000 K 1 386,00 K 23,10 K 1 000 K      
bernard_logo
 
Bernard NEFILTROVAN 14 svtl specil 6,0 % alk.             900,00 K 22,50 K 1 000 K            
bernard_logo
 
Bernard ALE 16 svtl specil 8,2 % alk. 558,00 K 27,90 K 1 000 K                        
bernard_logo
 
Bernard NEALKO nealko svtl 0,5 % alk.       504,00 K 16,80 K 1 000 K                  
bernard_logo
 
Bernard VESTKA nealko ochucen 0,5 % alk.       597,00 K 19,90 K 1 000 K 796,00 K 19,90 K 1 000 K            
Svijany
LITR PIV LITR PIV LITR PIV
15 30 30 60 50 100
Cena za KEG Cena za 0,5 L Zloha/KEG Cena za KEG Cena za 0,5 L Zloha/KEG Cena za KEG Cena za 0,5 L Zloha/KEG
 
Svijany DESTKA 10 svtl vepn 4,0 % alk.       876,00 K 14,60 K 1 000 K 1 460,00 K 14,60 K 1 000 K
 
Svijany LIK 11 svtl lek 4,4 % alk. 527,00 K 17,57 K 1 500 K 1 053,00 K 17,55 K 1 000 K 1 754,20 K 17,54 K 1 000 K
 
Svijany MZ 11 svtl lek 4,8 % alk. 497,00 K 16,57 K 1 500 K 994,00 K 16,57 K 1 000 K 1 656,00 K 16,56 K 1 000 K
 
Svijany ZMECK MZ 11 svtl lek 4,8 % alk.       1 047,00 K 17,45 K 1 000 K 1 744,00 K 17,44 K 1 000 K
 
Svijany "450" 11 svtl lek 4,6 % alk. 559,00 K 18,63 K 1 500 K 1 117,00 K 18,62 K 1 000 K 1 862,00 K 18,62 K 1 000 K
 
Svijany FANDA 11 polotmav lek 4,8 % alk. 497,00 K 16,57 K 1 500 K 994,00 K 16,57 K 1 000 K      
 
Svijany RYT 12 svtl lek 5,0 % alk. 512,00 K 17,07 K 1 500 K 1 023,00 K 17,05 K 1 000 K 1 705,00 K 17,05 K 1 000 K
 
Svijany KN͎E 13 svtl specil 5,6 % alk. 562,00 K 18,73 K 1 500 K 1 123,00 K 18,72 K 1 000 K 1 872,00 K 18,72 K 1 000 K
 
Svijany KN̎NA 13 tmav specil 5,2 % alk. 562,00 K 18,73 K 1 500 K 1 123,00 K 18,72 K 1 000 K      
 
Svijany KVASNIK 13 svtl specil 6,0 % alk. 562,00 K 18,73 K 1 500 K 1 123,00 K 18,72 K 1 000 K 1 872,00 K 18,72 K 1 000 K
 
Svijany BARON 15 svtl specil 6,5 % alk. 612,00 K 20,40 K 1 500 K 1 223,00 K 20,38 K 1 000 K      
 
Svijany WEIZENBIER 12 svtl penin 5,0 % alk.       1 317,00 K 21,95 K 1 000 K      
 
Svijany VOZKA nealko svtl 0,5 % alk. 400,00 K 13,33 K 1 500 K 800,00 K 13,33 K 1 000 K      
 
Svijany VOZKA ern rybz a limetka nealko ochucen 0,5 % alk. 573,00 K 19,10 K 1 500 K 1 147,00 K 19,12 K 1 000 K      
 
Svijany CHIPPER GREP alko ochucen 2,0 % alk.       929,50 K 15,49 K 1 000 K